ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφορία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Μέσω των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των επιχορηγήσεων της Νορβηγίας, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία συμβάλουν στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τις χώρες που είναι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων αυτών στην Ευρώπη. Οι τρεις χώρες συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Για την περίοδο 2009-14, οι επιχορηγήσεις του ΕΟΧ και τη Νορβηγίας ανέρχονται σε 1.79 εκ. €. Η Νορβηγία συνεισφέρει περίπου το 97% της συνολικής χρηματοδότησης. Οι επιχορηγήσεις διατίθενται σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα των δώδεκα νεότερων κρατών μελών της Ε.Ε., την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Υπάρχει ευρεία συνεργασία με τους κρατικούς φορείς των χορηγών, και οι δράσεις τω προγραμμάτων του ΕΟΧ μπορούν να εφαρμοστούν έως και το 2016.

Βασικοί τομείς υποστήριξης είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και οι υποτροφίες, η κοινωνία των πολιτών, η υγεία και το παιδί, η ισότητα των φύλων, η δικαιοσύνη και η πολιτιστική κληρονομιά.

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

ώρα 18:00 

Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Α.Μ.Θ.

ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1. «Η συμβολή των Α.Π.Ε. στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης-Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας»

Παντελής Ν. Μπότσαρης, Καθηγητής Δ.Π.Θ., Διευθυντής Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού, MediLab 

2. «Υλοποίηση έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης»

Ιωάννης Φαλέκας, Αντιδήμαρχος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Δήμου Αλεξανδρούπολης 

3. «Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης»

Δρ. Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος – Γεωθερμικός, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός “ΔΗΜΗΤΡΑ”, Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων

4. «Αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Ερατινού Δήμου Νέστου»

Κάλφας Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου


 

polykoiniko alex logo 2016

Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα "Ο Άγιος Κυπριανός"
mitropoli

eeagrants upara kape