Ηλιοθερμικό σύστημα παραγωγής ΖΝΧ στο κτίριο του Αγίου Κυπριανού [Back to Gallery]