Αερόψυκτη αντλία θερμότητας στον Β΄ Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολη [Back to Gallery]